oferta

Firma EURO-PROJEKT  realizuje również inwestycje w formie "zaprojektuj-wybuduj"

Zakres projektowy:

 • instalacje wentylacji mechanicznej w budownictwie usługowo-mieszkalnym oraz przemysłowym,
 • instalacje klimatyzacji opartej na układach tradycyjnych
 • instalacje klimatyzacji oparte na układzie wymiennika absorpcyjnego
 • chłodu dla obiektów biurowych i galerii handlowych oparte na wieżach chłodniczych
 • instalacje centralnego ogrzewania dla budownictwa usługowo-mieszkalnego i przemysłowego oparte na konwencjonalnych lub odnawialnych źródłach ciepła
 • instalacje wewnętrzne gazu średnio i niskoprężnego
 • instalacje zimnej wody, ciepłej wody użytkowej oraz kanalizacji sanitarnej i technologicznej
 • kanalizacji deszczowej grawitacyjnej oraz podciśnieniowego odwodnienia dachu
 • kotłownie wodne lub parowe, węglowe, gazowe, olejowe lub opalane biomasą
 • niekonwencjonalne źródła ciepła wraz z instalacjami
 • solarne w budownictwie mieszkalnym i usługowym
 • instalacje ochrony wód i atmosfery dla przemysłu
 • instalacje specjalistyczno-technologiczne w przemyśle
 • sieci zewnętrzne wraz z przyłączami - gazowe, wody pitnej, wody przemysłowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci ciepłowniczej
 • instalacje odzysku ciepła w przemyśle
 • instalacje przeciwpożarowe wewnętrzne hydrantowe oraz tryskaczowe według systemu PN-EN, FM GLOBAL, VDS, NFPA
 • instalacje wentylacji mechanicznej przeciwwybuchowe, oddymiające pionowe i poziome drogi ewakuacyjne,

Od 2012 roku zwiększyliśmy zakres realizacji projektów o poniższe instalację:

 • instalacja sygnalizacji pożaru (SAP),

 • sterowanie instalacjami oddymiania i przewietrzania,
 • dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO),
 • instalacja systemu kontroli dostępu
 • instalacja systemu włamania i napadu
 • instalacja okablowania strukturalnego oraz sieci LAN,
 • instalacja systemu telewizji dozorowej (CCTV)
 • instalacja wideodomofonowa,
 • instalacja systemu zamków pokoi hotelowych,
 • instalacja telewizji użytkowej (kablówka),
 • instalacja systemów audio-wizualnych,
 • przyłącze teletechniczne budynku,
 • instalacja systemu parkingowego,
 • instalacja systemu przyzywowego.

Stawiając na ciągły rozwój Firmy i usług od 2013 roku rozpoczęliśmy realizację pełno-branżowych projektów instalacyjnych uzupełniając dotychczasowy o instalację elektryczne w zakresie:

 • instalacja elektryczna gniazd wtykowych,

 • instalacja elektryczna uziemienia,
 • instalacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego,
 • instalacja odgromowa,
 • tablice rozdzielcze,
 • linia zasilająca od szafki pomiarowej do budynku

Dodatkowo kończąc w 2014 roku na Politechnice Warszawskiej na Wydział Inżynierii Środowiska  przy współpracy z Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie studia z Systemy oddymiania budynków wentylacja pożarowa rozpoczęliśmy wykonywanie

 •  Symulacji oddymiania pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych przy Program Pyrosim