realizacje

- Prowadzenie koordynacji projektowej i wykonawczej w Galerii Jurajskiej w Częstochowie;

- Projekt budowlany i wykonawczy  wody zimnej,  c.w.u., wraz z cyrkulacją  oraz kanalizacją sanitarną i technologiczną, instalacją centralnego ogrzewania i wentylacją mechaniczną z klimatyzacją oraz instalacji gazu wraz z sieciami i przyłączami dla pawilonu handlowego Lidl w Częstochowie ulica Jana Pawła.

- Projekt budowlany i wykonawczy  wody zimnej,  c.w.u., wraz z cyrkulacją  oraz kanalizacją sanitarną, instalacją centralnego ogrzewania i wentylacją mechaniczną z klimatyzacją dla budynku ośrodka wczasowo-szkoleniowego „Nadmorski Raj” w Sianożętach.

- Projekt wykonawczy  instalacji sanitarnych dla butiku Balizze  w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.

- Projekt budowlany i wykonawczy  wody zimnej,  c.w.u., wraz z cyrkulacją  oraz kanalizacją sanitarną i technologiczną, instalacją centralnego ogrzewania oraz źródłem ciepła opartym na pompie ciepła gruntowej projekt opracowany wraz z sieciami i przyłączami dla  budynku zgromadzenia  Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi w Nowym Mieście.

- Projekt budowlany zabudowy separatora substancji ropopochodnych na kolektorze deszczowym  dla firmy Polontex w Częstochowie.

- Projekt budowlany kanalizacji deszczowej wraz z drenażem dla budynku Nadleśnictwa Złoty Potok.

- Projekt budowlany sieci gazowej średnioprężnej wraz z przyłączem i operatem wodnoprawnym przejścia gazociągu pod ciekiem wodnym dla zakładu produkcyjnego Nestle w Rzeniszowie;

- Projekt budowlany i wykonawczy  wody zimnej,  c.w.u., wraz z cyrkulacją  oraz kanalizacją sanitarną i technologiczną, instalacją centralnego ogrzewania i wentylacją mechaniczną z klimatyzacją oraz instalacji gazu wraz oddymianiem poziomych dróg ewakuacyjnych dla hotelu Zamek Lubliniec.

- Projekt budowlany wody zimnej,  c.w.u., wraz z cyrkulacją  oraz kanalizacją sanitarną i technologiczną, instalacją centralnego ogrzewania i wentylacją mechaniczna dla domu przyjęć okolicznościowych w Częstochowie ulica Kiedrzyńska 14.

- Projekt budowlany wody zimnej,  c.w.u., wraz z cyrkulacją  oraz kanalizacją sanitarną , instalacją centralnego ogrzewania dla hali magazynowo biurowej firmy Ekotech w Częstochowie ulica Żyzna.

- Projekt budowlany i wykonawczy  wody zimnej,  c.w.u., wraz z cyrkulacją  oraz kanalizacją sanitarną wraz z kotłownią gazową instalacją gazu, centralnego ogrzewania i wentylacją mechaniczną z klimatyzacją dla budynku usługowo-biurowego (Media Expert) w Brzesku.

- Projekt wykonawczy  wody zimnej,  c.w.u., wraz z cyrkulacją  oraz kanalizacją sanitarną , instalacją gazu i centralnego ogrzewania, wraz z  oddymianiem garażu dla osiedla budynków wielorodzinnych  w Raszynie.

- Projekt budowlany i wykonawczy  wody zimnej,  c.w.u., wraz z cyrkulacją  oraz kanalizacją sanitarną, instalacją centralnego ogrzewania i wentylacją mechaniczną z klimatyzacją dla budynku ośrodka wczasowo-szkoleniowego „Bałtyckie Marzenie ” w Łebie.

- Projekt budowlany i wykonawczy  centralnego ogrzewania wraz regulacją i źródłem ciepła (kotłownia węglowa 2x100 kw) przy termomodernizacji budynków Gminnego Ośrodka Kultury, Przedszkola i Straży w Kochanowicach.

- Projekt budowlany i wykonawczy  wody zimnej,  c.w.u., wraz z cyrkulacją  oraz kanalizacją sanitarną wraz z kotłownią gazową instalacją gazu, centralnego ogrzewania i wentylacją mechaniczną z klimatyzacją oraz oddymiania garażu wraz z przyłączami dla budynku biurowego typu a w Radomsku ul. Tysiąclecia.

- Projekt budowlany i wykonawczy  centralnego ogrzewania wraz regulacją i źródłem ciepła (kotłownia węglowa 2x200 kw) dla Zespołu Szkół w Dobrodzieniu.

- Projekt budowlany wentylacji  mechanicznej części produkcyjne przetwórstwa tworzyw sztucznych w Kłobucku ulica Górnicza 1.

- Projekt wykonawczy  wody zimnej,  c.w.u., wraz z cyrkulacją  oraz kanalizacją sanitarną wraz z kotłownią gazową instalacją gazu, centralnego ogrzewania i wentylacją mechaniczną z klimatyzacją dla części magazynowej na potrzeby firmy Handprod w Pruszkowie.

- Projekt wykonawczy  instalacji sanitarnych dla butiku Bagat  w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.

- Projekt wykonawczy  instalacji sanitarnych dla butiku Hobby For Men  w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.

- Projekt wykonawczy  wody zimnej,  c.w.u., wraz z cyrkulacją  oraz kanalizacją sanitarną wraz z kotłownią gazową, instalacją centralnego ogrzewania i wentylacją mechaniczną z klimatyzacją dla pawilonu handlowego w Pawonkowie.

- Projekt wykonawczy  instalacji sanitarnych dla butiku firmy Jam-Pol  w Galerii Auchan w Częstochowie.

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji pożarowej tryskaczowej i hydrantowej wraz z pompownią pożarową w zakładzie produkcyjnym KOSZ w Dzielnej

- Projekt wykonawczy  wody zimnej,  c.w.u., wraz z cyrkulacją  oraz kanalizacją sanitarną wraz z kotłownią gazową instalacją gazu, centralnego ogrzewania i wentylacją mechaniczną z klimatyzacją dla części magazynowej w Panattoni Park Błonie w Pruszkowie dla Firmy Logus.

- Projekt wykonawczy  wody zimnej,  c.w.u., wraz z cyrkulacją  oraz kanalizacją sanitarną instalacją centralnego ogrzewania i wentylacją mechaniczną dla części socjalno-biurowej  w Panattoni Park Błonie w Pruszkowie dla Firmy Indykpol.

- Projekt budowlany przepięcia wodociągu i studni zastępczej nr 1 bis na ujęciu wód podziemnych z utworu czwartorzędowych w Jaroszkach.

- Projekt budowlany przepięcia wodociągu i studni zastępczej nr 1 bis na ujęciu wód podziemnych z utworu czwartorzędowych w Przecławiu.

- Projekt budowlany przepięcia wodociągu i studni zastępczej nr 1 bis na ujęciu wód podziemnych z utworu czwartorzędowych w Dąbrówce Dużej.

- Projekt wykonawczy  ogrzewania i wentylacji mechanicznej dla Domu Handlowego KWADRATY w Częstochowie.

- Projekt budowlany wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Łochynia  w Mykanowie;

- Projekt wykonawczy  instalacji sanitarnych dla Jubilera Skorpion w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.

- Projekt budowlany i wykonawczy pełno branżowy (architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne wraz z instalacjami elektrycznymi i AKPiA) kotłowni 700 kw opalanej biomasą (zrębki) wraz z adaptacją pomieszczeń i siecią cieplną w Pajęcznie;

- Projekt budowlany i wykonawczy pełno branżowy (architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne wraz z instalacjami elektrycznymi i AKPiA)kotłowni 600 kw opalanej biomasą (zrębki) wraz z adaptacją pomieszczeń w budynku NFZ w Pajęcznie;

- Projekt wykonawczy  instalacji sanitarnych dla Butiku Global Sport  w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.

- Projekt wykonawczy  instalacji sanitarnych dla budynku handlowego przy ulicy Brata Alberta w Częstochowie.

- Projekt budowlany wodociągu wraz z przyłączami w ulicy Heleny  w Częstochowie;

- Projekt budowlany wody zimnej,  c.w.u., wraz z cyrkulacją  oraz kanalizacją sanitarną i technologiczną, instalacją centralnego ogrzewania i wentylacją mechaniczną z klimatyzacją oraz instalacji gazu wraz z infrastrukturą zewnętrzną dla Centrum Biznesowo-Szkoleniowego i  Hotelu z częścią basenową i Spa w Sosnowcu.

- Projekt wykonawczy  wody zimnej,  c.w.u., wraz z cyrkulacją  oraz kanalizacją sanitarną dla Marketu Simply w Częstochowie ul. Leśna.

- Projekt budowlany i wykonawczy  wody zimnej,  c.w.u., wraz z cyrkulacją  oraz kanalizacją sanitarną i technologiczną, instalacją centralnego ogrzewania i wentylacją mechaniczna z klimatyzacją oraz instalacji gazu opartą na LPG wraz z infrastrukturą zewnętrzną dla Centrum Biznesowo-Szkoleniowego z Hotelem w Nieporęcie.

- Projekt wykonawczy  instalacji sanitarnych dla Cafe Portugal w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.

- Projekt budowlany instalacji hydrantowej  zewnętrznej i wewnętrznej wraz z sieciami zewnętrznymi i operatem wodno-prawnym dla hali magazynowej w Szarlejce

- Projekt budowlany i wykonawczy  wody zimnej,  c.w.u., wraz z cyrkulacją  oraz kanalizacją sanitarną, instalacją gazu i centralnego ogrzewania, wraz z  oddymianiem garażu dla budynku wielorodzinnego  w Warszawie ulica Czeska.

- Projekt budowlany i wykonawczy węzła cieplnego parowego 300kw i 400kw wraz z siecią cieplną parową na terenie koksowni w Częstochowie;

- Projekt budowlany instalacji sanitarnych dla myjni samochodów ciężarowych przy budynku okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów przy ulicy Poselskiej w Częstochowie;

- Projekt budowlany modernizacji-budowy zakładowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla zakładu Fruktus  w Wąsoszu Dolnym;

- Projekt budowlany wentylacji mechanicznej dla modernizacji kuchni wraz z zapleczem w Zakładach Karnych w Kluczborku;

- Projekt budowlany wentylacji mechanicznej dla zmiany sposobu użytkowania na lokal gastronomiczny (bar chiński) w Lublińcu;

- Projekt budowlany instalacji wentylacji dla obiektu usługowego (sala przyjęć okolicznościowych) w Glinicy  województwo śląskie;

- Projekt budowlany  wody zimnej,  c.w.u., wraz z cyrkulacją, wody technologicznej zimnej i ciepłej oraz kanalizacją sanitarną i technologiczną, instalacją centralnego ogrzewania i wentylacją mechaniczną z klimatyzacją dla rozbudowy Zakładu Przetwórstwa Mięsa o budynek produkcji wyrobów garmażeryjnych w Borowym firma Pluta;

- Projekt budowlany  wody zimnej,  c.w.u., wraz z cyrkulacją, wody technologicznej zimnej i ciepłej oraz kanalizacją sanitarną i technologiczną, instalacją centralnego ogrzewania dla przebudowy i rozbudowy budynków ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Zakładu Przemysłu Przetwórstwa Płodów Rolnych oraz Mięs w technologii mroźniczej dla zakładu JAWO w Częstochowie;

- Projekt budowlany instalacji sanitarnych dla zmiany sposobu użytkowania hali magazynowej na hale magazynowo-produkcyjną kostki brukowej dla firmy Murabet;

- Projekt budowlany instalacji sanitarnych dla rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie dla tworzenia śląskiego centrum edukacji regionalanej (przebudowa części północnej skrzydła prawego w zakresie Wieży Kaplicy Pałacowej);

- Projekt budowlany i wykonawczy  wody zimnej,  c.w.u., wraz z cyrkulacją oraz kanalizacją sanitarną, instalacją centralnego ogrzewania i wentylacją mechaniczną dla Domu Pomocy przy ulicy Jasnogórskiej w Częstochowie;

- Projekt budowlany wody zimnej,  c.w.u., wraz z cyrkulacją oraz kanalizacją sanitarną i technologiczną, instalacją centralnego ogrzewania i wentylacją mechaniczną dla rozbudowy i nadbudowy części mieszkalnej oraz produkcyjnej (piekarni) w istniejącym budynku  mieszkalno-produkcyjnym w Borowym;

- Projekt budowlany wody zimnej,  c.w.u., wraz z cyrkulacją oraz kanalizacją sanitarną i technologiczną, instalacją centralnego ogrzewania i wentylacją mechaniczna dla  zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na specjalistyczną przychodnię stomatologiczną, oraz rozbudowa i remont przedmiotowego budynku w Radomsku przy ulicy Krakowskiej;

- Projekt instalacji gazu do maszyny zlokalizowanej na sali obróbki tarcz hamulcowych firmy BREMBO w Dąbrowie Górniczej;

- Projekt budowlany i wykonawczy wody zimnej,  c.w.u., wraz z cyrkulacją oraz kanalizacją sanitarną i technologiczną, instalacją centralnego ogrzewania i wentylacją mechaniczną i technologia basenu wraz z instalacjami i sieciami zewnętrznymi wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej  dla przebudowy Kompleksu Rekreacyjnego przy ulicy Dekabrystów 45 w Częstochowie;

- Projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej dla Galerii Koloru i Fryzur w Częstochowie przy ulicy Śląskiej;

- Projekt budowlany i wykonawczy wody zimnej,  c.w.u., wraz z cyrkulacją oraz kanalizacją sanitarną i technologiczną, instalacją centralnego ogrzewania i wentylacją mechaniczną i gazami medycznymi wraz z instalacjami i sieciami zewnętrznymi wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej  dla rozbudowy SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy ulicy Mirowskiej o funkcje oddziałów łóżkowych i łóżkowo-zabiegowych wraz z zamknięciem ciągów komunikacyjnych oddział ginekologii, położnictwa i patologii ciąży oraz oddział neonatologii, oddział internistyczny, oddział neurologiczny;