Obiekty liniowe

 1. sieci i magistrale wodociągowe
 2. sieci kanalizacyjne grawitacyjne i ciśnieniowe
 3. kolektory kanalizacji deszczowej
 4. gazociągi niskiego i średniego ciśnienia
 5. ciepłociągi i parociągi

Sieci i magistrale wodociągowe
 • PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WODOCIĄGÓW WRAZ Z PRZYŁĄCZM W MIEJSCOWOŚCI SŁOWIK UL. PODLASKA GMINA POCZESNA;
 • PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY WODOCIĄGU WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI WODY DO BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH PRZY ULICY TRAUGUTTA, BREZY, BRZECHWY, TELIGI I KLEMENSIEWICZA W CZĘSTOCHOWIE;
 • PROJEKT WYMIANY WODOCIĄGU WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI ZLOKALIZOWANEGO W ULICY TURYSTYCZNEJ W CZĘSTOCHOWIE;
 • PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY WODOCIĄGU WRAZ Z PRZYŁĄCZM W ULICY MALOWNICZEJ W CZĘSTOCHOWIE;
 • PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY WODOCIĄGU Z PRZYŁĄCZAMI
  W UL. 1-GO MAJA W BLACHOWNI
 • PROJEKT BUDOWLANY WODOCIĄGU Z PRZYŁĄCZAMI W UL. MODRZEWIOWEJ W CZĘSTOCHOWIE;
 • PROJEKT BUDOWY WODOCIĄGU WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI ZLOKALIZOWANEGO W ULICACH: KOPERNIKA, MAŁEJ, SZKOLNEJ, ZIELONEJ, KUHNA W OLSZTYNIE;
 • PROJEKT BUDOWY WODOCIAGU WRAZ Z PRZYŁĄCZMI ZLOKALIZOWANEGO W ULICY SANDOMIERSKIEJ I LEGNICKIEJ W CZĘSTOCHOWIE;
 • PROJEKT BUDOWY WODOCIĄGU WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI ZLOKALIZOWANEGO W ULICY ŚNIEŻNEJ W CZĘSTOCHOWIE;
 • PROJEKT BUDOWY WODOCIĄGU WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI ZLOKALIZOWANEGO W ULICY LUBEJ I KOLARSKIEJ W CZĘSTOCHOWIE;
 • PROJEKT BUDOWY WODOCIĄGU WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W ULICY BIALSKIEJ W CZĘSTOCHOWIE;
 • PROJEKT BUDOWY WODOCIĄGU WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W ULICY BIALSKIEJ DO BUDYNKU 158 W CZĘSTOCHOWIE;
 • PROJEKT BUDOWLANY WODOCIĄGU WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W ULICY SZKOLNEJ I BRATA ALBERTA W MYKANOWIE;
 • PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY WODOCIĄGU WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI WODY DO BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH W ULICY ŻWIRKI I WIGURY I GURZYSTEJVW OLSZTYNIE;
 • PROJEKT BUDOWLANY WODOCIĄGU WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI ŁOCHYNIA W MYKANOWIE;
 • PROJEKT BUDOWLANY WODOCIĄGU WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W ULICY HELENY W CZĘSTOCHOWIE;

sieci kanalizacyjne grawitacyjne i ciśnieniowe
 • PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W ULICY BOCZNEJ OD BRATA ALBERTA W MYKANOWIE;
 • PROJEKT BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZMI ZLOKALIZOWANEJ W ULICY SOSNOWIECKIEJ W CZĘSTOCHOWIE;

kolektory kanalizacji deszczowej
 • PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ DLA HALI DREWNO PRZY ULICY ODLEWNIKÓW W CZĘSTOCHOWIE;
 • PROJEKT BUDOWLANY PRZEKŁADKA KANAŁU DESZCZOWEGO PRZY ULICY ANDERSA W CZĘSTOCHOWIE;
 • PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z DRENAŻEM DLA BUDYNKU NADLEŚNICTWA ZŁOTY POTOK.

gazociągi niskiego i średniego ciśnienia
 • PROJEKT BUDOWLANY SIECI GAZOWEJ ŚREDNIOPRĘŻNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W ULICY BIALSKIEJ;
 • PROJEKT BUDOWLANY SIECI GAZOWEJ ŚREDNIOPRĘŻNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZEM I OPERTATEM WODNOPRAWNYM PRZEJŚCIA GAZOCIĄGU POD CIEKIEM WODNYM DLA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO NESTLE W RZENISZOWIE;
 • PROJEKT BUDOWLANY SIECI GAZOWEJ ŚREDNIOPRĘŻNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DLA BUDYNKÓW SZEREGOWYCH PRZY ULICY MAZOWIECKIEJ W CZĘSTOCHOWIE.
 • MODERNIZACJA STACJI REDUKCYJNEJ GAZU ZIEMNEGO Q = 30000m3/h W ZAKŁADZIE MITALL STEEL POLAND W KRAKOWIE
 • PROJEKT BUDOWLANY SIECI GAZOWEJ ŚREDNIOPRĘŻNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W ULICY BOCZNEJ OD ŁÓDZKIEJ;

ciepłociągi i parociągi
 • PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY WĘZŁA CIEPLNEGO PAROWEGO 300KW I 400KW WRAZ Z SIECIĄ CIEPLNĄ PAROWĄ NA TERENIE KOKSOWNI W CZĘSTOCHOWIE;