2007

- Projekt instalacji wod-kan, c.o., wentylacji  dla sklepu Rossman w Nysie przy ulicy Celnej ;

- Projekt instalacji wod-kan, c.o., dla budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Krótkiej 26 w Częstochowie ;

- Modernizacja stacji redukcyjnej gazu ziemnego q=30000 m3/h w zakładzie Mittal Steel Poland przy ulicy Ujastek w Krakowie, 1 oddział Kraków. Projekt budowlany technologii kotłowni gazowej i ogrzewania zaplecza socjalnego dla stacji redukcyjnej gazu ziemnego;

- Projekt budowlany  wewnętrznej instalacji wod-kan,  c.o., wentylacji mechanicznej oraz gazu w drukarni offsetowej DB PRINT  przy ul. Chrzanowskiej w Grodzisk Mazowiecki.

- Projekt  technologii  kotłowni węglowej Zespole Szkół im. Ligonia  w Truskolasach ul. Szkolna 3;

- Projekt budowlany  wewnętrznej instalacji wod-kan,  c.o., gazu oraz wentylacji mechanicznej garażu dla budynków wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicy Bialskiej 140 w Częstochowie.

- Projekt budowy wodociągu wraz z przyłączami w ulicy Bialskiej w Częstochowie;

- Projekt budowlany sieci gazowej średnioprężnej wraz z przyłączami w ulicy Bialskiej;

- Projekt budowlany  wod-kan,  c.o., wentylacji mechanicznej, wentylacji hali produkcyjnej   oraz kotłowni węglowej wraz z instalacjami solarnymi  w zakładzie produkcyjno-magazynowym krawiectwa odzieżowego z częścią biurowa i socjalną firmy Rotex  w Kłobucku.

- Projekt budowlany  wewnętrznej instalacji wod-kan,  c.o., gazu oraz wentylacji mechanicznej garażu dla budynków wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicy Łódzkiej i Wysockiego w Częstochowie.

- Projekt budowlany sieci gazowej średnioprężnej wraz z przyłączami w ulicy bocznej od Łódzkiej;

- Projekt budowlany  wod-kan,  c.o., wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją  oraz kotłowni węglowej dla Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Częstochowie przy ulicy Radomskiej.

- Projekt budowlany  wewnętrznej instalacji wod-kan,  c.o., gazu oraz wentylacji mechanicznej garażu dla budynku wielorodzinnego  zlokalizowanych przy ulicy Bialskiej 158 w Częstochowie.

- Projekt budowy wodociągu wraz z przyłączami w ulicy Bialskiej do budynku 158 w Częstochowie;

- Projekt budowlany  wewnętrznej instalacji wod-kan,  c.o., dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowo - Handlowe „Pro-Kall-Hand" w Czarnej Wsi ul. Słoneczna;

- Projekt instalacji wod-kan, ,  c.o., wentylacji mechanicznej i sieciami  i instalacjami  zewnętrznymi dla hali przy ulicy Hallera  w Częstochowie;

- Projekt budowlany  wewnętrznej instalacji wod-kan,  i wentylacji mechanicznej dla apteki przy ulicy Niepodległości;

- Projekt budowlany  wewnętrznej instalacji wod-kan,  c.o., gazu dla budynków w zabudowie szeregowej przy ulicy Andersa w Częstochowie wraz z przekładka kanału deszczowego;

- Projekt budowlany  wewnętrznej instalacji wod-kan,  c.o., oraz wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla sali przyjęć okolicznościowych  w Białej.

- Projekt budowlany  wewnętrznej instalacji wod-kan,  c.o., oraz wentylacji mechanicznej dla Millenium Logistic Park w Pruszkowie;

- Projekt budowlany  wod-kan,  c.o. oraz kotłowni węglowej dla budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Rocha w Częstochowie.

- Projekt budowlany  wod-kan,  c.o., wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją  oraz kotłowni gazowej  dla budynku ekspozycyjnego firmy Amplex w Poczesnej.

- Projekt budowlany  wody zimnej,  c.w.u., wraz z cyrkulacją  oraz kanalizacją sanitarną, technologiczna i podciśnieniowego odwodnienia dachu  wraz z  sieciami  i instalacjami  zewnętrznymi dla szpitala usług jednodniowych w Częstochowie.

- Projekt instalacji wod-kan, ,  c.o., wentylacji mechanicznej części produkcyjnej i biurowej, instalacji technologicznych oraz instalacjami odzysku ciepła z istniejących urządzeń dla magazynu wyrobów gotowych z wydzieloną częścią socjalno-biurową firmy Aluplast w Poznaniu;

- Projekt instalacji wod-kan, kanalizacji technologicznej,  c.o., wentylacji mechanicznej, wentylacji technologicznej, wentylacji wybuchowej,  kotłowni parowej gazowej wraz instalacją parociągu technologicznego,  instalacji technologicznych wraz z instalacjami odzysku ciepła oraz sieci i instalacji  zewnętrznych wraz z zabezpieczeniem pożarowym opartym na zbiorniku i przepompownią ścieków dla Zakładu Obróbki Jeansu Limar w Pajęcznie;

- Projekt budowlany  wody zimnej,  c.w.u., wraz z cyrkulacją  oraz kanalizacją sanitarną  i deszczową dla zespołu biurowego ekopark ul. Chodkiewicza w warszawie.

- Projekt instalacji  c.o., wentylacji mechanicznej dla magazynu wyrobów gotowych dla firmy VANPUR w Zabrzu;

- Projekt instalacji wod-kan, kanalizacji technologicznej,  c.o., wentylacji mechanicznej oraz technologii  kotłowni węglowej  oraz sieci i instalacji  zewnętrznych dla zakładu rozlewni soków Orion w Mokrej;

- Projekt instalacji wod-kan, ,  c.o., wentylacji mechanicznej oraz technologii  kotłowni węglowej  oraz sieci i instalacji  zewnętrznych dla DREWNO w Częstochowie przy ulicy Odlewników;

- Projekt budowlany  wewnętrznej instalacji wod-kan,  c.o., gazu dla budynków w zabudowie szeregowej przy ulicy Brata Alberta w Mykanowie  wraz z przyłączami;

- Projekt budowlany wodociągu wraz z przyłączami w ulicy Szkolnej i Brata Alberta w Mykanowie;

- Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy bocznej od Brata Alberta w Mykanowie;

- Projekt budowlany i wykonawczy  wody zimnej,  c.w.u., wraz z cyrkulacją  oraz kanalizacją sanitarną i  technologiczną i podciśnieniowego odwodnienia dachu wraz z kotłownią gazową instalacją gazu, centralnego ogrzewania i wentylacją mechaniczna z klimatyzacją dla hotelu Campanile w Łodzi.

- Projekt instalacji wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją dla Energoserwis w Lublińcu;