2012

- Projekt budowlany wewnętrznych i zewnętrznych instalacji sanitarnych dla budynku magazynu wyrobów gotowych, metalowych pojazdów naczep dla Berger Internacjonal Sp. z o.o. Gidle, ul. Reymonta,

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla zmiany użytkowania istniejącego budynku magazynowo- handlowego na funkcję usługową (przedszkole) Częstochowa, ul Rędzińska,

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla nadbudowy budynku usługowego (salon ekspozycji samochodów) dla uzyskania powierzchni biurowej związanej z funkcjonowaniem salonu firmy OPEL POLACZEK, Częstochowa, ul. Św. Jana,

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla budynku  usługowo- mieszkalnego Olesno, ul. Pieloka,

- Budowlany   przebudowy  i  adaptacji pomieszczeń   byłego magazynu rezerw terenowych na  laboratorium    bakteriologii przy  Wojewódzkim  Szpitalu   Chorób   Płuc   w  Jaroszowcu,

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla rozbudowy zakładu przetwórstwa mięsnego o budynek produkcji wyrobów garmażeryjnych MASARNIA BOROWE J.P. PLUTA spółka jawna Borowe, ul. Długa,

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla budynku mieszkalno – usługowego Lubliniec, ul Św. Anny,

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych wraz z odcinkiem zewnętrznym oraz siecią wodociągową i kolektorem kanalizacji sanitarnej dla budynków jednorodzinnych typu A i B Częstochowa ul. Gruszowa,

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych wraz z przyłączami wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej i sieci gazowej średnioprężnej wraz z przyłączami dla budynków w zabudowie szeregowej przy ulicy Szojdy w Katowicach,

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych wraz z przyłączami dla budynku Handlowego POLO MARKET w Pankach,

- Projekt budowlany zabezpieczenia przed zadymieniem klatek chodowych obiektu 0-1 Centralnej Rozgłośni Radiowej Polskiego Radia S.A. , Al. Niepodległości 77/85 w Warszawie,

- Projekt budowlany odcinka wodociągu ulicznego w ul. Jałowcowej oraz zewnętrznej instalacji wody zimnej i zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie Odlewni Żeliwa Zawodzie, ul. Jałowcowa,

- Ekspertyza techniczna nowego ujęcia wody ze studni głębinowej w miejscowości Krupski Młyn,

- Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ulicy Sokolej w Częstochowie,

- Projekt budowlany kanalizacji deszczowej w ulicy Krótkiej m. Borowno wraz ze zjazdem na drogę powiatową,

- Projekt budowlano-wykonawczy zabezpieczenia pożarowego na bazie instalacji tryskaczowej w Kasynie w  Częstochowie,

- Projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji sanitarnych wraz z przyłączami oraz instalacja oddymiania garażu dla budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z garażem podziemnym, budynek C i D, w Aninie przy ulicy Stradomskiej – Perła Anina

- Projekt budowlany instalacji wod-kan c.o., wentylacji mechanicznej oraz kotłowni z instalacją gazu wraz instalacjami zewnętrznymi  i przyłączami  dla Sali Weselnej w Tworogu,

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla przebudowy budynków przy Zespole Klasztornym w Leśniowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania,

- Projekt budowlany, zamienny wewnętrznych instalacji grzewczych dla termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu, z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii,

- Projekt budowlany instalacji sanitarnych dla przebudowy i nadbudowy budynku produkcyjno- magazynowego z zapleczem biurowo- socjalnym dla F.H.U.P. CHEMAL w Rędzinach,

- Projekt budowlany instalacji sanitarnych dla adaptacji budynku  z rozbudową istniejącej stacji elektroenergetycznej 15/15kV RSM FALENICA do stacji elektroenergetycznej 110/15kV RPZ FALENICA,

- Projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazu z odcinkiem zewnętrznym oraz technologii kotłowni dla budynku usługowo- handlowego w Częstochowie przy ul. 1- go Maja 4,

- Projekt budowlany wewnętrznej instalacji wody, kanalizacji sanitarnej oraz tryskaczy dla przebudowy i modernizacji lokalu handlowego położonego na parterze budynku przy ul. Kościuszki,

- Projekt budowlany przebudowy węzła sanitarnego w Centrum Handlowe Janki ul. Mszczonowska,

- Projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej technologicznej dla maszyny odlewniczej w Neapco Europe Sp. z o.o. Ul. Kaliska 72,

- Projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej dla śrutownicy Neapco Europe Sp. z o.o. Ul. Kaliska 72,

- Projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej dla adaptowanego lokalu na gabinet stomatologiczny w budynku mieszkalno- usługowym Warszawa, al. Ken,

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji wody i kanalizacji sanitarnej dla zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na gabinet kosmetyczny przy Al. Armii Krajowej, Częstochowa.

- Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania dla rozbudowy istniejącego budynku usługowego - hurtowni farmaceutycznej w Częstochowie ul. Makuszyńskiego,

- Projekt budowlany termomodernizacji budynków oraz technologii kotłowni wraz z instalacjami zewnętrznymi w preizolacji budynków Oddziału Instytutu Przemysłu Organicznego w Krupskim Młynie,

- Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wod-kan i przebudową sieci cieplnej i przyłączem cieplnym dla budynku wielomieszkalnego przy ulicy Hynka w Warszawie.

- Projekt budowlany  przyłączy wod-kan wraz z instalacjami zewnętrznymi i przyłączem gazu dla budynku wielomieszkalnego przy ulicy Sprawnej w Warszawie.

- Projekt budowlano-wykonawczy sieci ciepłowniczej dla budynku  przy ul. Warszawskiej 1 w Częstochowie,

- Projekt budowlano-wykonawczy sieci ciepłowniczej dla budynku  przy ul. Mielczarskiego w Częstochowie,

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych i przyłączy  dla budynku wielorodzinnego, mieszkalnego z garażem podziemnym przy ul. Dembego w Warszawie,

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla budynków jednorodzinnych z garażami w zabudowie szeregowej Częstochowa, ul. Poleska,

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych wraz z przyłączami dla  budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z przebudową sieci ciepłowniczej , sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej przy ul. Łupińskiego, w Mińsku Mazowieckim

- Projekt wykonawczy budynku wielorodzinnego z infrastrukturą techniczną przy  ul. Dwornej  w Łomży,

- Projekt budowlany instalacji zabezpieczenia pożarowego wodnego wewnętrznego - instalacja hydrantowa dla Specjalnego Ośrodek Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa w Częstochowie, ul. Biskupa T. Kubiny,

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na pokoje gościnne Biała, ul. Częstochowska,

- Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym przy ul. Tuwima, w Mińsku Mazowieckim,

- Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla zespołu budynków w Łomży Region Zawady, ul. Wiosenna,

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej Częstochowa Ulicy ELSNERA,

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla budynku administracyjno – socjalnego Blachownia, ul. piękna,

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla budynku Nadleśnictwa w Złotym Potoku

- Projekt budowlany na wykonanie odwiertu studni głębinowej dla ujęcia wód podziemnych z utworów jury górnej w Złotym Potoku, gm. Janów dla Nadleśnictwa Złoty Potok,

- Projekt  budowlano-wykonawczy instalacji sanitarnych wod-kan, c.o., gaz osiedla sześciu domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z garażami; Siemianowice Śląskie, ul. Poranna,

- Projekt budowlano-wykonawczy budowy gazociągu śr/c wraz z przyłączem do Zakładu Utylizacji Odpadów w Katowicach przy ulicy Hutniczej 8;

- Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej hali produkcyjnej  METALPLAST STOLARKA SP. Z O.O przy ulicy Przemysłowej 10 w Goleszowie,

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji wod-kan, c.o., technologii kotłowni oraz wentylacji mechanicznej dla rozbudowy i przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków gospodarczych i magazynowych na cele administracyjno—biurowe, punkt sprzedaży oraz zaplecze magazynowo-warsztatowe na potrzeby siedziby firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WILLI, Świerklaniec, obręb Nakło Śląskie,

- Projekt budowlany oraz wykonawczy budowy wewnętrznej instalacji gazu wraz z technologią kotłowni dla zespołu budynków zakładu produkcyjnego NOVICHEM Sp. z o.o. zlokalizowanego  w Chorzowie przy ul. Gabriela Narutowicza

- Projekt techniczny kotłowni parowej dla Zakładu Produkcyjno-Handlowego  „RAJLUX” Działoszyn ul. Wojska Polskiego,

- Projekt wykonawczy instalacji c.o. dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku"

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji wod-kan, c.o., wentylacji higrosterowanej, gazu oraz przyłączy wody, kanalizacji ogólnospławnej dla  budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym zlokalizowanego przy ul. Żółkiewskiego  w Warszawie (Praga-Południe) dla Grupa Inwestycyjna Hetman Sp. z o.o.’

- Projekt budowlany wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla pomieszczeń biurowych parter, piętro I; w Silesia Office Center Chorzów ul. Katowicka,

- Projekt budowlany instalacji nagrzewnic wodnych dla hal magazynowych oraz przebudowy kotłowni 4,5MW  dla  KOSPAN Spółka Jawna Ciasna ul. Lubliniecka;

- Projekt budowlany wentylacji mechanicznej oraz instalacji grzewczej dla rozbudowy zakładu produkcyjnego ESTYMA Gajewo, Al. Lipowa, Giżycko

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla budynku usług medycznych "Veno-Med." Lubliniec, ul. Sokoła

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla przychodni  psychologiczno-zdrowotnej ul. Ziemowita 7, Otwock

- Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania i technologii kotłowni dla budynku szkoły podstawowej i gimnazjum, Gmina Lipie, ul. Częstochowska, powiat Kłobuck, woj. Śląskie

- Projekt budowlany wymiany instalacji kanalizacji sanitarnej i zimnej wody oraz budowy klimatyzacji w Pałacu Staszica, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa;

- Projekt budowlany sieci wodociągowej wraz z przyłączami w  ulicy Piaskowej obręb Rędziny Wyrazów

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Mińsku Mazowieckim,

- Opracowanie dokumentacji wykonawczej 146 kolektorów słonecznych na indywidualnych budynkach mieszkalnych dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki;

- Projekt zamienny wewnętrznych instalacji sanitarnych dla zmiany sposobu użytkowania stacji paliw płynnych z budynkiem obsługowo- naprawczym samochodów osobowych Wola Paprotnia gm. Mrozy

- Projekt budowlano-wykonawczy instalacji solarnej do grzania ciepłej wody użytkowej dla zakładu produkcyjnego Synthos s.a. Ul. Chemików Oświęcim;

- Projekt budowlany wewnętrznej instalacji  centralnego ogrzewania oraz instalacji p.poż dla budynku hali magazynowej VASCO DOORS Sp. z o.o. Dolna Wieś, miasto: Nysa, ul. Karpacka

- Projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej dla sali laboratoryjnej do celów szkoleniowych w Częstochowie ul. Kawia;

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji grzewczych dla termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Konopiskach, z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii;

- Projekt budowlany instalacji sanitarnych dla zmiany sposobu użytkowania oraz rozbudowy i nadbudowy istniejącego budynku mieszkalnego dla potrzeb mieszkalno usługowych o funkcji przychodni weterynaryjnej ze sklepem w Częstochowie ul. Wręczycka

- Projekt budowlany zamienny przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz kotłowni gazowej dla samoobsługowej myjni samochodowej 4-stanowiskowej w Czętochowie przy ul. Wręczyckiej