2011

- Projekt budowlany zamienny wewnętrznych instalacji sanitarnych  dla rozbudowy budynku warsztatowo -produkcyjnego z częścią socjalną o część biurowo – produkcyjną dla firmy Bumet w Kłobucku przy ul. Wojska Polskiego.

- Projekt budowlany i wykonawczy wewnętrznych instalacji sanitarnych dla rozbudowy budynku produkcyjno- magazynowego Firmy Reklamowej "EMO NEON" przy ul. Kucelińskiej w Częstochowie.

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej i technologicznej z klimatyzacją i zabezpieczeniem pożarowym wodnym i gazowym wraz z sieciami i przyłączami dla budynku stacji elektroenergetycznej z częścią biurowo-techniczną  dla jednostki ewidencyjna: Praga Południe, Warszawa, ul. Chrzanowskiego Inwestor:  RWE STOEN OPERATOR sp. z o.o

Etap 1 stacja elektroenergetyczna 110/15 kv Nowa RPZ Wschodnia wraz z wprowadzeniami liniowymi 110 kv 

Etap 2 budynek biurowo – techniczny

- Projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazu i technologii kotłowni dla budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Praszce.

- Projekt wewnętrznych instalacji dla rozbudowy pomieszczeń biurowych w budynku produkcyjno usługowym Zakładu Produkcyjno-Handlowy "GLOBAL" w Popowie, ul. Wieluńska.

- Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji dla rozbudowy hali produkcyjnej wyrobów metalowych MINOVA ARNALL sp. z o.o. w Golcach  gm. Truskolasy,

- Projekt budowlany technologii kotłowni  dla partnerskiej stacji paliw BP z pawilonem handlowym przy ul. Częstochowskiej w Krzepicach,

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Masłońskich, ul. Sportowa 11,

- Projekt budowlany przebudowy rurociągów instalacji gazów medycznych dla szpitala w Częstochowie, przy ul. PCK 7.

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla budynku przychodni medycyny rodzinnej z częścią mieszkalną w Myszkowie, przy ul. Sikorskiego

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla budynku socjalno-sanitarnego z wielofunkcyjną salą sportową dla ludowego klubu sportowego  „WARTA” w Mstowie przy ul. Sportowej,

- Projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazowej przeprowadzonej od istniejącej instalacji po dachu budynku do czterech Najemców Galerii Handlowej Auchan Częstochowa w  Poczesnej,

- Projekt budowlany instalacji solarnej  do podgrzewania wody w basenach na kompleksie sportowym przy publicznej szkole Podstawowej w Mogielnicy, ul. Przylesie

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych  dla budynku handlowo-usługowego w Kłobucku, ul. Strażacka,

- Projekt budowlany i wykonawczy wewnętrznych instalacji sanitarnych dla remontu budynku a UMK w Toruniu Collegium Medicum Im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy ,

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla budynku handlowo-usługowego (gastronomia) w Częstochowie ul. Wręczycka,

- Projekt budowlany instalacji sanitarnych dla domu przyjęć okolicznościowych z częścią hotelową dla P.P.H.U. "FANTAZJA" we Wręczycy Małej, ul. Zamkowa 16;

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji gazu wraz z przyłączem gazu dla budynku usługowego w Częstochowie przy ul. 1- go Maja,

- Projekt budowlany instalacji wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej, technologicznej i wybuchowej  dla rozbudowy istniejącej stolarni Z.U.H. „MEBLONOWAK” UL. Opolska, Dobrodzień,

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla budynku usługowo – handlowego w Pankach, ul. Częstochowska,

- Projekt budowlany technologii dla modernizacji kotłowni  w Zespole Szkół nr 1 im. J. Kilińskiego ul. Zamkowa, Kłobuck,

- Projekt budowlany i wykonawczy wewnętrznych instalacji sanitarnych dla budynków Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Generała Zajączka 7 w Warszawie (sala gimnastyczna),

- Projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla lokalu "S14" w Centrum Handlowym Park Handlowy Bielany Wrocław,

- Projekt budowlany wewnętrznych  instalacji sanitarnych  dla budynku gabinetów lekarskich i szkoły medycznej, jako rozbudowa z nadbudową istniejącego budynku gabinetu lekarskiego przy ul. Brzezińskiej w Częstochowie 

- Projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej i chłodu dla zmiany sposobu użytkowania części handlowej na sale przyjęć okolicznościowych przy ul. Częstochowskiej, Panki,

- Projekt wykonawczy zabudowy neutralizatora kwasów dla akumulatorowni w Centrum Dystrybucji Tesco w Gliwicach,

- Projekt budowlany pomieszczeń klimatyzacji serwerowni GOOD IN w Centrum Dystrybucji Tesco w Gliwicach,

- Projekt budowlany pomieszczeń klimatyzacji serwerowni MEZZALINE w Centrum Dystrybucji Tesco w Gliwicach,

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla budynków usługowo-handlowych „A” i „B” Wierzchowisko, gm. Mykanów,

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania i konieczną przebudową istniejącego budynku usługowego z przeznaczeniem dla funkcji usługowo-mieszkalnej ,Częstochowa, ul. Sikorskiego,

- Projekt budowlany wentylacji mechanicznej dla gabinetu ginekologicznego w Lublińcu ul. Plebiscytowa.

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla pawilonu handlowo – usługowego F.U.H. "Profit" przy ul. Św. Anny,  Lubliniec,

- Projekt budowlany i wykonawczy wewnętrznych instalacji sanitarnych dla sali gimnastycznej z łącznikiem przy XXIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Naddnieprzańskiej w Warszawie,

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla hali montażowo-magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnym w Częstochowie,  ul. Odlewników,

- Projekt budowlany obudowy ujęcia wody wraz z przyłączem w miejscowości Zawady – Ośrodek Wypoczynkowy „Słoneczny Brzeg” Zawady, gm. Popów ul. Wypoczynkowa,

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla budynku przemysłowego - warsztat produkcji obuwia Iwanowice Duże, gmina Opatów ul. Krzepicka,

- Projekt budowlany klimatyzacji kuchni i sali konsumpcji w Centrum Dystrybucji Tesco w Gliwicach,

- Projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazu  i technologii kotłowni gazowej dla budynku mieszkalno-usługowego Częstochowa ul. Św.  Barbary,

- Projekt budowlany i wykonawczy wewnętrznych i zewnętrznych instalacji sanitarnych dla budynku handlowo- usługowego C.H. KWADRATY Aleja Najświętszej Maryi Panny 25 Częstochowa,

- Projekt budowlany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Zakładu Karnego w Lublińcu,

- Projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania hal magazynowych i zaplecza restauracji na obiekt sportowo rekreacyjny wraz z niezbędną ich rozbudową i przebudową, oraz budowa hali sportowej w Częstochowie ul. Drogowców  dla Centrum Sportu, Rekreacji i Rozrywki Rodzinnej „SCOUT”,

- Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy budynku  centrum obsługi klienta  przy ul. Chrzanowskiego w warszawie dla RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

- Projekt instalacji klimatyzacji serwerowni Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13

- Projekt budowlany i wykonawczy wewnętrznych instalacji sanitarnych dla rozbudowy budynku zmiękczania wody o część zawierającą laboratorium zakładowe dla Zakład Elektroenergetyczny ELSEN S.A. ul. Koksowa Częstochowa

- Projekt budowlany sieci wodociągowej w ul. Marjańskiej W Częstochowie,

- Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Marjańskiej W Częstochowie,

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla budynku produkcji i montażu wózków dziecięcych wraz z nadbudową dla  Z.P.H.U. „GUSIO” Dąbrówka Popów

- Projekt budowlany instalacji c.o., wentylacji mechanicznej oraz kotłowni z instalacją i przyłączem LPG dla nowobudowanego zajazdu Tytan w Molnej,

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla budynku usługowego- kręgielnia i mała gastronomia w Konopiskach; Aleksandria ul. Gościnna,

- Projekt techniczny odzysku ciepła z pomieszczenia sprężarek dla Neapco Europe Sp. z o.o. ul. Kaliska,

- Projekt techniczny instalacji kolektorów słonecznych dla budynków domu pomocy społecznej w Radziechowicach,

- Projekt budowlany c.o, wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacja i maszynownią pomp ciepła dla projektu zagospodarowania terenu Eventowego w Bugaju,

- Projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji sanitarnych dla remontowanego pawilonu handlowego ARS CHRISTIANA Centrala Wytwórczości I Handlu Dewocjonalnego Sp. z o.o. Częstochowa, ul. 7 Kamienic,

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla budynku GOKSiR Kamienica Polska ul. Marii Konopnickiej,

- Projekt budowlany  sieci i przyłączy dla przebudowy Dworca Kolejowego OPOLE GŁÓWNE,

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla nadbudowy budynku mieszkalno-usługowego w Częstochowie, ul. Kiedrzyńska,

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla rozbudowy hali produkcyjno- magazynowej elementów metalowych dla  EKOMEX  PANKI, ul. Częstochowska,

- Projekt budowlany zamienny wewnętrznych instalacji sanitarnych dla budynku usługowego (fitness club z usługami towarzyszącymi FIT TIME) Częstochowa ul. Piastowska,

- Projekt budowlany przyłącza wody z ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Bieruniu - BIERUŃ ZAKŁAD DANONE,

- Projekt budowlany instalacji sanitarnych(wod-kan, gaz, c.o.) oraz przyłączy wody i kanalizacji ogólnospławnej dla osiedla  budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażem 1A oraz 2A . Podgórze przy ul. Gromady Grudziąż w Krakowie,

- Projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej dla budynku biurowego METALPLAST STOLARKA Sp. z o.o. przy ulicy Przemysłowej 10 w Goleszowie,

- Projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazu dla lokali użytkowo-biurowych 40-005 Katowice ul. Moniuszki