2006

- Projekt budowlany instalacji wod-kan, c.o. , gazu, kotłowni gazowej oraz wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją do budynku usługowo-handlowego przy Alei  Wojska Polskiego 275 w Częstochowie (Zajazd Jurajski) ;

- Projekt instalacji wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej oraz technologii kotłowni olejowej w budynku apteki ul. Staszica 21 Kłobuck; 

- Projekt instalacji wod-kan, podciśnieniowego odwodnienia dachu,  c.o., wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją oraz instalacji gazu wraz z etażowymi kotłowniami gazowymi w budynku mieszkalno- usługowym w Częstochowie  ul. Kilińskiego 25;

- Projekt instalacji wod-kan, podciśnieniowego odwodnienia dachu,  c.o., wentylacji mechanicznej, wentylacji technologicznej, wentylacji wybuchowej,  kotłowni olejowej technologicznej wraz instalacją gazu lpg,  instalacji technologicznych oraz kotłowni węglowej wraz z instalacjami odzysku ciepła oraz sieci i instalacji  zewnętrznych wraz z zabezpieczeniem pożarowym opartym na zbiorniku w Zakładzie Przetwórstwa  Tworzyw Sztucznych Bahpol w Kłobucku;

- Projekt budowlany przebudowy wodociągu z przyłączami  w ul. 1-go Maja w Blachowni;

- Projekt budowlany instalacji  wod-kan, wentylacji mechanicznej oraz c.o. dla zaplecza Przy Domu Kultury w Koziegłowach przy ulicy Żareckiej;

- Projekt budowlany instalacji  wod-kan, wentylacji mechanicznej oraz c.o. dla pawilonu handlowego w Ostrowach;

- Projekt budowlano-wykonawczy przyłącza wod-kan budynku firmy Domex przy  ul. Bahaterów Monte Cassino 40 w Częstochowie;

- Projekt instalacji wod-kan,  c.o., wentylacji mechanicznej części usługowej,  kotłowni olejowej,  oraz sieci i instalacji  zewnętrznych wraz z zabezpieczeniem pożarowym opartym na zbiorniku do budynku biurowo-serwisowo-magazynowego Firmy „Drabpol” w Mykanowie;

- Projekt instalacji wod-kan, podciśnieniowego odwodnienia dachu,  c.o., wentylacji mechanicznej części biurowej wraz z klimatyzacją  oraz kotłowni węglowej i sieciami  i instalacjami  zewnętrznymi dla siedziby firmy Edpol  w Częstochowie przy ul. Pułaskiego;

- Projekt instalacji wod-kan, ,  c.o., wentylacji mechanicznej części produkcyjnej i biurowej, kotłowni gazowej wraz z instalacją gazu ,  instalacji technologicznych oraz instalacjami odzysku ciepła dla rozbudowy budynku piekarni przy ulicy Ciszewskiego w Lublińcu;

- Projekt  budowlany wodociągu z przyłączami  w ul. Modrzewiowej w Częstochowie;

- Projekt budowlany wymiany wodociągu wraz z przyłączami  wody do budynków jednorodzinnych przy ulicy Traugutta, Brezy, brzechwy, Teligi I Klemensiewicza w Częstochowie;

- Projekt budowlany instalacji gazu w budynku usługowy przy ulicy Racławickiej 2 w Częstochowie;

- Projekt budowlany instalacji gazu dla budynku rektoratu i biblioteki Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki przy ul. Ogrodowej 47 w Częstochowie;

- Projekt instalacji wod-kan, ,  c.o., wentylacji mechanicznej części produkcyjnej i biurowej,  instalacji gazu dla  Zakładu  Elementów  Kotłowych Zelkot z  siedzibą  w  Nowym  Dworze;

- Projekt budowy wodociągu wraz z przyłączami zlokalizowanego w ulicach: Kopernika, Małej, Szkolnej, Zielonej, Kuhna w Olsztynie;

- Projekt budowy wodociągu wraz z przyłączami zlokalizowanego w ulicy Sandomierskiej i Legnickiej w Częstochowie;

- Projekt instalacji wod-kan dla przebudowy  Hotelu "Grand" W Sopocie  ul. Powstańców Warszawy;

- Projekt budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami zlokalizowanej w ulicy Sosnowieckiej w Częstochowie;

- Projekt instalacji wod-kan, c.o., wentylacji , instalacji technologicznych ,  kotłowni oraz sieci i instalacji  dla stacji paliw w Pajęcznie;

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji wod-kan, c.o.  i  gazu dla budynków szeregowych przy ulicy Mazowieckiej wraz z przyłączami wod-kan i sieci gazowej średnioprężnej wraz z przyłączami.

- Projekt budowy wodociągu wraz z przyłączami zlokalizowanego w ulicy Śnieżnej w Częstochowie;

- Projekt wymiany wodociągu wraz z przyłączami zlokalizowanego w ulicy Turystycznej w Częstochowie;

- Projekt budowy wodociągu wraz z przyłączami zlokalizowanego w ulicy Lubej i Kolarskiej w Częstochowie;