2013

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku mieszkalno-usługowego Częstochowa, ul. Focha 53.

- Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła dla szpitala chorób
wewnętrznych "Hutniczy" 42-200 Częstochowa, Aleja pokoju 44.

- Projekt budowlany instalacji solarnej do wspomagania podgrzewania ciepłej wody użytkowej w obiekcie Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie ul. Mickiewicza 12,

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych oraz przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla budynku usługowo- handlowego w Oleśnie, ul. Powstańców Śląskich 8.

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego Mińsku Mazowieckim, ul. Spółdzielcza 8;

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji grzewczych i kotłowni gazowej 2MW dla rozbudowy magazynów wysokiego składowania - etap ii/ii platforma FM LOGISTIC, Olszowa, gm. Ujazd  ul. Europejska,

- Projekt budowlany wewnętrznych instancji sanitarnych dla przebudowy i rozbudowy Wili Fraszka ul. Piotra Skargi, Konstancin-Jeziorna.

- Projekt  instalacji solarnej do grzania ciepłej wody użytkowej dla zakładu Syntos.

- Projekt budowlany wewnętrznych i zewnętrznych instalacji sanitarnych dla budynku przemysłowo-produkcyjnego z częścią magazynową oraz socjalno biurową ul. Korfantego, Częstochowa.

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji  sanitarnych dla budynku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Ul. Kościelna 136, Parczew

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla budynku biurowego oraz budynku wulkanizacji Raczkowice Kolonia 31, Dąbrowa Zielona.

- Projekt budowlany zagospodarowania wód opadowych dla  budynku socjalno - laboratoryjnego P.P.H.U. „STILMAR„ ul. Hallera 6d.

- Projekt budowlany modernizacji wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Plac Grzybowski 10 w Warszawie.

- Projekt budowlany przebudowy pomieszczeń na kotłownię gazową dla budynków warsztatów i sali gimnastycznej oraz budynku szkoły przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce, ul. Sportowa 8.

- Projekt technologii cydru dla zakładu biomasy w Koszęcinie ul. Leśna 2.

- Projekt budowlany instalacji sanitarnych dla projekt remontu łazienek Szkoła Podstawowa nr 1 w Warszawie ul. Wilcza 53,

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla budynku usługowo-mieszkalnego Częstochowa, ul. Ludowa i Narcyzowa,

- Projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji sanitarnych dla adaptacji lokalu na gabinety stomatologiczne w budynku mieszkalno-usługowym Warszawa, ul. Mehoffera.

- Projekt budowlany i wykonawczy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych  z usługami i garażem podziemnym, wentylacją bytową i oddymiającą, sieciami i przyłączami przy  ul. Poborzańskiej  w   Warszawie.

- Projekt budowlano-wykonawczy wewnętrznych instalacji sanitarnych dla przebudowy kawiarenki internetowej ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na potrzeby zaplecza kuchennego.

- Projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazu z z odcinkiem zewnętrznym i przyłączem gazu oraz technologii kotłowni dla Domu weselnego Marianka Rędzińska Ul. Srebrna.

- W systemie zaprojektuj i buduj rozbudowa miejskiego szpitala zespolonego - przekładka przyłącza cieplnego i wody i gazu SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony ul. Mirowska 15, Częstochowa.

- Projekt budowlany przyłącza kanalizacji deszczowej  wraz z drenażem opaskowym dla budynku mieszkalno - usługowego Częstochowa, pl. Rynek wieluński 9,

- Projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazu wraz z technologią kotłowni dla budynku biurowo-magazynowego Częstochowa, ul. Skargi 29/35,

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla nadbudowy istniejącego budynku o funkcji usługowej Częstochowa, ul. Kopernika 42,

- Dokumentacja instalacji solarnej do wspomagania podgrzewania ciepłej wody użytkowej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w miejscowości Nienadowa, gmina Dubiecko.

- Budowa budynku usługowego o funkcji biurowej (inkubatora przedsiębiorczości) budynek biurowy, Olesno, ul. Dworcowa.

- Projekt aranżacji wnętrza holu głównego w budynku Polskiego Radia s.a al. Niepodległości 77/85 branża sanitarna,

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla modernizacji, rozbudowy, nadbudowy istniejących budynków gospodarczych na budynek biurowy i budynek magazynowy Purzec 22, 08-110 Siedlce.

- Projekt budowlany technologii kotłowni z zastosowaniem pompy ciepła dla budynku portierni Zespołu Hotelowo-Restauracyjnego w Czarnym Lesie, gmina Woźniki Śląskie.

- Projekt budowlany i wykonawczy wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego wewnętrznych instalacji sanitarnych dla budynku hali mag.-prod. z bud. administracyjno.-socjalnym dla firmy Elhand Transformatory Sp. Z O.O. Lubliniec, ul. Klonowa.

- Projekt budowlany sieci wodociągowej wraz z przyłączamidla zespołu budynków jednorodzinnych 25 szt. Częstochowa ul. Oficerska 15 B-K.

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej budynek „c” i „d” Warszawa-Wesoła, ul. Borkowska, ul. Nowoborkowska.

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla warsztatu samochodowego Częstochowa, ul. Lipowa.

- Projekt budowlany wewnętrznej instalacji sanitarnych  oraz technologii kotłowni dla przebudowy z rozbudową budynku kina na obiekt usługowo - mieszkalny Olesno, ul. Dworcowa

- Projekt budowlany sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy bocznej od ulicy Kościuszki w Rędzinach.

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla budynku produkcyjnego, zlokalizowanego w Łobodnie przy ul. Nadrzecznej;

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla budynku produkcyjno - magazynowego Konopiska, ul. Przemysłowa 8

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji sanitarnych wraz z instalacją oddymiania dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Człuchowskiej w Warszawie.

- Projekt budowlany zamienny i wykonawczy wewnętrznych instalacji sanitarnych dla rozbudowy, przebudowy i częściowej nadbudowa istniejącego budynku zakładowej przychodni zdrowia ZGH „Bolesław” wraz ze zmianą sposobu użytkowania na zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bukownie przy ul. Kolejowej 28, Centrum Medyczne "Skałka" Sp. z o.o.

- Projekt budowlany zamienny przebudowy kotłowni węglowej do projektu budowlanego
- termomodernizacji Przedszkola Kamieniec, ul. Tarnogórska 2.

- Projekt budowlany instalacji sanitarnych wraz z przyłączami dla budynków handlowo-usługowych Bełchatów, ul. Piłsudskiego 7

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla budynku biurowego wraz z budynkiem produkcyjnym, zlokalizowanym w Jaworznie.

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla zespołu budynków 18 szt. mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej przy ulicy Wręczyckiej w Częstochowie

- Projekt budowlany sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla zespołu budynków 18szt. mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej przy ulicy Wręczyckiej w Częstochowie

- Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla zespołu budynków 18szt. mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej przy ulicy Wręczyckiej w Częstochowie

- Projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami dla zespołu budynków 18szt. mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej przy ulicy Wręczyckiej w Częstochowie.

- Projekt budowlany instalacji  fotowoltaicznej oraz powietrznych pomp ciepła dla c.w.u. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach ul. Bema 1.

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych oraz zagospodarowania wód deszczowych i zabezpieczenia pożarowego do zewnętrznego gaszenia Nysa, ul. Karpacka.

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla rozbudowy budynku gospodarczego wraz ze zmianą  sposobu użytkowania na budynek apteki w  Św. Annie, Gmina Dąbrowa Zielona.

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych Sulejówek, ul. Wodociągowa.

- W systemie projektuj i buduj instalacji dla przebudowy pomieszczeń w pawilonie "E" Miejskiego Szpitala Zespolonego W Częstochowie, ul. Mirowska 15.