2010

- Projekt budowlany wody zimnej,  c.w.u., wraz z cyrkulacją oraz kanalizacją sanitarną i technologiczną, instalacją centralnego ogrzewania i wentylacją mechaniczną oraz kotłownią dla rozbudowy i nadbudowy domu mieszkalnego dla potrzeb Domu Przyjęć Okolicznościowych w Rudnikach przy ulicy Leśnej;

- Projekt budowlany wody zimnej,  c.w.u., wraz z cyrkulacją oraz kanalizacją sanitarną i technologiczną, instalacją centralnego ogrzewania i wentylacją mechaniczną dla Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Kochcicach;

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji sanitarnych dla budynku przedszkola jednooddziałowego dla 30 dzieci wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu w Aleksandrowie gm. Biłgoraj woj. Lubelskie;

- Projekt budowlany wewnętrznej  instalacji ogrzewania i technologii kotłowni gazowej dla  budynku  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołczynie

-Projekt budowlany  automatycznej myjni samochodowej jednostanowiskowej w Tarnobrzegu

- Projekt budowlany  wewnętrznej instalacji gazu dla adaptacji i przebudowy budynku szkoły  na budynek biurowy w Będzinie przy ulicy Koszelew

- Projekt budowlany  technologii kotłowni  parowej oraz węzła cieplnego dla potrzeb przedsiębiorstwa wielobranżowego LAS-FORM w Oleśnie;

- Projekt budowlany wody zimnej,  c.w.u., wraz z cyrkulacją oraz kanalizacją sanitarną i technologiczną, instalacją centralnego ogrzewania i wentylacją mechaniczną dla rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na usługę stomatologiczną w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Legionów Polskich;

- Projekt budowlany instalacji wod – kan dla budowy budynku obsługi Pola Golfowego w Konopiskach;

- Projekt budowlany wody zimnej,  c.w.u., wraz z cyrkulacją oraz kanalizacją sanitarną,  instalacją centralnego ogrzewania i wentylacją mechaniczną dla zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego wraz z przebudową, nadbudową i rozbudową na budynek produkcyjny artykułów metalowych dla potrzeb urządzeń elektronicznych i elektrycznych w Opatowie;

- Projekt budowlany wody zimnej,  c.w.u., wraz z cyrkulacją oraz kanalizacją sanitarną,  instalacją centralnego ogrzewania i wentylacją mechaniczną dla pomieszczeń biurowych oraz salonu sprzedaży i magazynu części motoryzacyjnych OLCHEM przy ulicy Bór w Częstochowie;

- Projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazu i technologii kotłowni dla budynku internatu dla Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie, ul. Powstańców 4;

- Projekt budowlany wody zimnej,  c.w.u., wraz z cyrkulacją oraz kanalizacją sanitarną,  instalacją centralnego ogrzewania i wentylacją mechaniczną i instalacją gazu z technologią kotłowni  dla rozbudowy i przebudowy istniejących dwóch budynków usługowych bazy noclegowej i gastronomicznej Ośrodka Turystyczno-Rekreacyjnego „Stajnia Biały Borek” w Biskupicach;

- Projekt budowlany wody zimnej,  c.w.u., wraz z cyrkulacją oraz kanalizacją sanitarną i deszczową, instalacją centralnego ogrzewania i instalacjami,  sieciami zewnętrznymi wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej  dla budynku biurowego  i oficyny  w Bełchatowie przy ulicy Piłsudzkiego;

- Projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej dla apteki ogólnodostępnej oraz części biurowej na I piętrze oraz Agencji PKO na parterze w budynku usługowo-mieszkalnym w Lublińcu przy ulicy Cebulskiego;

- Projekt budowlany i wykonawczy wody zimnej,  c.w.u., wraz z cyrkulacją oraz kanalizacją sanitarną i technologiczną, instalacją centralnego ogrzewania i wentylacją mechaniczną  dla Centrum Okulistycznego Pryzmat Gliwicach przy ulicy Toruńskiej.

- Projekt budowlany instalacji sanitarnych dla  rozbudowy i prac remontowych  w budynku Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach.

- Projekt wykonawczy  wody zimnej,  c.w.u., oraz kanalizacji sanitarnej,  instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej i instalacji gazu z technologią kotłowni dla zmiany sposobu użytkowania (hala KFTP Crosspoint Żory) oraz budynku biurowego w Żorach;

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla budynku handlowo – mieszkalnego w Pankach;

- Projekt budowlany zagospodarowania wód opadowych wraz z operatem wodno-prawnym  dla budynku handlowo – mieszkalnego w Pankach

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla pawilonu handlowego przy ulicy Częstochowskiej w Krzepicach;

- Projekt budowlany odwodnienia dachu i powierzchni utwardzonych  wraz z operatem wodno-prawnym  dla pawilonu handlowego przy ulicy Częstochowskiej w Krzepicach;

- Projekt budowlany i wykonawczy wody zimnej,  c.w.u., wraz z cyrkulacją oraz kanalizacją sanitarną , instalacją centralnego ogrzewania i wentylacją mechaniczna z klimatyzacją i instalacją suchego gaszenia oraz sieciami zewnętrznymi wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej  dla przebudowy pomieszczeń w budynku ZEC Praga Południe;

-Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla rozbudowy, nadbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku na budynek garażowo-biurowo-socjalny i magazynowy w Libidzy;

-Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla rozbudowy, budynku drukarni w Borowiance;

- Projekt budowlany  wody zimnej,  c.w.u., wraz z cyrkulacją oraz kanalizacją sanitarną , instalacją centralnego ogrzewania i wentylacją mechaniczna z klimatyzacją i instalacją gazu i technologią kotłowni oraz sieciami zewnętrznymi wody, kanalizacji sanitarnej dla przebudowy budynku oświaty „WSL” przy ulicy Gancarskiej w Częstochowie;

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla  hali sportowej MOSIR Miasteczko Śląskie;

- Projekt budowlany, instalacją centralnego ogrzewania i wentylacją mechaniczna dla budynku zakładu fryzjerskiego z funkcją usługową w Kłobucku przy ulicy Parkowej ;

- Projekt budowlany odwodnienia budynku wielomieszkalnego za pomocą drenażu przez przyłącze kanalizacji deszczowej dla wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Orkana w Częstochowie;

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla rozbudowy budynku szkoły o część zawierające przedszkole przy ulicy Rydygiera w Krakowie;

- Projekt budowlany przebudowy wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Panki ul. Górska, 1000-lecia i ulica Krótka;

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla typowej myjni samochodowej pięciostanowiskowej w Białej Podlaskiej;

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla zmiany sposobu użytkowania części budynków warsztatu napraw samochodów osobowych i ciężarowych na stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Popowie;

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla rozbudowy istniejącego budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek handlowo-usługowy we Wręczycy Wielkiej;

- Projekt budowlany  podziemnych instalacji paliwowych dla stacji paliw  w Kłobucku przy ulicy Szkolnej;

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji gazu, centralnego ogrzewania i kotłowni dla budynku biurowego, warsztatowego, magazynowego i magazynowo-produkcyjnego w Częstochowie przy ulicy Radomskiej;

- Projekt budowlany  wody zimnej,  c.w.u., wraz z cyrkulacją oraz kanalizacją sanitarną , instalacją centralnego ogrzewania i wentylacją mechaniczną z klimatyzacją oraz sieciami zewnętrznymi wody, kanalizacji sanitarnej dla sali weselnej w Kościelcu przy ulicy Warszawskiej;

- Projekt budowlany  wody zimnej,  c.w.u., wraz z cyrkulacją oraz kanalizacją sanitarną , instalacją centralnego ogrzewania i wentylacją mechaniczną z klimatyzacją dla rozbudowy budynku o charakterze noclegowym w Koloni Łuckiej kolo Lubartowa;

- Projekt budowlany  instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji mechaniczna z klimatyzacją oraz kotłowni węglowej dla budynku OSP w Truskolasach;

- Projekt budowlany  instalacji sanitarnych wraz z przyłączami dla budynku biurowo-magazynowego przy ulicy Poselskiej w Częstochowie;

- Projekt budowlany  instalacji sanitarnych wraz z wentylacją mechaniczną garażu w budynku wielorodzinnym w Koloni Brzeziny;

- Projekt budowlany  instalacji centralnego ogrzewania  w budynku wielorodzinnym Kłobucku przy ulicy Rómmla;

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla remontu budynku obwodu kubaturowego EWK-2 w warszawie przy ulicy Solidarności;

- Projekt budowlany instalacji sanitarnych dla budowy budynku Sołectwa Bładnice

- Projekt budowlany  instalacji centralnego ogrzewania  wraz z przyłączem sieci cieplnej i węzłem dla pawilonów handlowych w Kłobucku;

- Projekt budowlany  wody zimnej,  c.w.u., wraz z cyrkulacją oraz kanalizacją sanitarną , instalacją centralnego ogrzewania i wentylacją mechaniczna dla Akademii Rozwoju Dziecka w Radzyminie;

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla budynku usługowego przy ulicy Rędzińskiej w Częstochowie;

- Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla adaptacji części hali magazynowej w osiach D-G/13-25  wraz z infrastruktura techniczną  dla potrzeb przyszłych najemców w Centrum Usług Logistycznych Nowa Wieś Wrocławska ;

- Projekt budowlany  instalacji wentylacji mechanicznej dla przychodni lekarskiej w Oleśnie;

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla 4 budynków  Parku Tematycznego „Kraina Wielkich Jezior Domex” w Częstochowie;

- Projekt budowlany technologii  kotłowni parowej o mocy 800 kw w Krzeszowicach przy ulicy Zagrody ;

- Projekt budowlany wody zimnej,  c.w.u., wraz z cyrkulacją oraz kanalizacją sanitarną,  instalacją centralnego ogrzewania i wentylacją mechaniczna dla sklepu samoobsługowego „Biedronka” w Katowicach przy ul. Zawiszy Czarnego;

- Projekt budowlany  instalacji gazu w budynku wielorodzinnym w Sosnowcu przy ulicy  Czystej;

- Projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazu dla adaptacji i przebudowy budynku szkoły na budynek biurowy w Będzinie ul. Koszelew 7;

- Projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji wod-kan, p.poż.,  c.o., gaz, technologia kotłowni dla rozbudowy budynku Szpitala Nefrologicznego;  41-100 Siemianowice Śląskie ul. Szpitalna 6;

- Projekt budowlany wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej dla lakierni; Dzielna, ul. Leśna 2,42-793 Ciasna;

- Projekt budowlano-zamienny oraz wykonawczy budynku wielofunkcyjnego (biurowy) instalacji wentylacji mechanicznej, wod-kan, c.o., gazu, technologii kotłowni w Tarnowskich Górach ul. Strzelecka;

- Projekt instalacji podgrzewania stołów olejem termalnym w hali produkcyjnej Krzeszowice ul. Zielona 7;

- Projekt budowlany instalacji wod-kan, wentylacji mechanicznej, gazu dla przebudowy kuchni z zapleczem,  Siemianowice Śląskie, Szkoła Podstawowa nr 3;

- Projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz technologii kotłowni dla rozbudowy Zakładu Produkcyjnego firmy Dolezych o halę produkcyjną; Katowice ul. Koszykowa;

- Schemat podawania oleju opałowego jako paliwa dla kotłowni parowej dla Koksowni Częstochowa NOWA ul. Odlewników;

- Projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazu dla przebudowy i rozbudowy istniejącego  budynku na budynek usługowy,  Mikołów ul. Katowicka;

- Projekt budowlany modernizacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania dla Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w Sosnowcu;

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla rozbudowy budynku stolarni  w m. Zawady, Popów;

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla rozbudowy i przebudowy tartaku w m. Iwanowice Duże

- Projekt budowlany i wykonawczy  wody zimnej,  c.w.u., oraz kanalizacją sanitarną i deszczową,  wentylacją mechaniczną z klimatyzacją oraz instalacją centralnego ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego opartą na gruntowych pompach ciepła  wraz z przyłączami i zagospodarowaniem wód deszczowych dla Dobrodzieńskiego Centrum Biznesu w Dobrodzieniu przy ul. Oleskiej;

- Projekt budowlany sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla budynków w zabudowie szeregowej przy ulicy św. Kingi w Częstochowie;

- Projekt budowlany instalacji sanitarnych dla adaptacji części hali magazynowej w osiach G1-H2/23-25 wraz z infrastruktura techniczną dla potrzeb przyszłych najemców w Centrum Usług Logistycznych Nowa Wieś Wrocławska;

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych wraz z sieciami i przyłączami oraz technologią paliwową dla budynku stacji paliw w Lisowie ul. Koszęcińska;

- Projekt remontu instalacji sanitarnych dla węzłów sanitarnych w budynku "a" i "b" centrali SPEC przy ul. Stefana Batorego 2 w Warszawie;

- Projekt budowlany i wykonawczy wewnętrznych instalacji sanitarnych wraz z przyłączami dla budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurową w Lublińcu ul. Cegielniana;

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla adaptacji części obiektu Szpitalnego Pawilonu ‘’A’’ przy ul. PCK 7 w Częstochowie dla potrzeb Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla pacjentów wentylowanych;

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla rozbudowy budynku stacji kontroli pojazdów o trzy stanowiska robocze Kłobucku ul. Wojska Polskiego;

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych wraz z przyłączami wod-kan i garażu  dla budynku hali magazynowej z częścią socjalną w Kokawie przy ul. Słowackiego;

 - Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla budynku usługowo-mieszkalnego przy ul. Kilińskiego w Częstochowie;

- Projekt modernizacji i adaptacji pomieszczeń hali Bloków Cyrkonowych w ICIMB w Warszawie ul. Postępu;

- Projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania i technologii kotłowni dla budynku Klubu Sportowego Lotnik w Kościelcu;

- Projekt budowlany i wykonawczy wewnętrznych instalacji sanitarnych wraz z przyłączami dla budowy, rozbudowy i przebudowy obiektów ZEC Praga Północ, zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 45; 

- Projekt budowlany oraz wykonawczy wewnętrznych instalacji wod-kan, c.o., gaz wraz z przyłączami dla zespołu pawilonów handlowo-usługowych ”Czerwona Torebka” Chorzów, ul. Kaliny ;

- Projekt budowlany oraz wykonawczy wewnętrznych instalacji wod-kan, c.o., gaz wraz z przyłączami dla zespołu pawilonów handlowo-usługowych ”Czerwona Torebka” ,  Bytom, ul. Zabrzańska;

- Projekt budowlano-wykonawczy wewnętrznych instalacji wod-kan, c.o., gaz oraz projekt budowlano-wykonawczy sieci gazu φ50 l=541,5mb wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej l=545mb wraz z przyłączami dla osiedla 33 domów jednorodzinnych; Będzin - Grodziec, ul. Strzyżowicka,

- Projekt budowlany oraz wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z instalacją sterowania niskoprądowego dla przebudowy budynku prokuratury apelacyjnej i prokuratury okręgowej w Katowicach przy ul. Wita Stwosza.

- Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, c.o., technologii kotłowni dla stacji demontażu pojazdów w Siemianowicach Śląskich, ul. Budowlana.

- Projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazu dla stacji kontroli pojazdów Diagnocar II w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej,

- Projekt budowlany oraz wykonawczy wewnętrznych,  zewnętrznych instalacji wod-kan, p.poż.  oraz przyłączy wod-kan dla rozbudowy budynku handlowo-usługowo-magazynowego wraz z parkingiem dla samochodów osobowych przy ul. Bocheńskiego 69 w Katowicach

- Projekt wykonawczy instalacji wod-kan, c.o., gazu, ścieżek gazowych oraz zewnętrznego odcinka gazu z zakładu odmetanowania kopalni dla budowy hali przemysłowej dla kogeneracyjnego układu z generatorem około 4,0 MWe zasilanego gazem z odmetanowania kopalni dla Kopalni Węgla Kamiennego „Krupiński" w Suszcu.

-  Projekt budowlany oraz wykonawczy wewnętrznych instalacji wod-kan, c.o., gaz w raz z przyłączami dla zespołu pawilonów handlowo-usługowych”Czerwona Torebka” w Tarnowskich Górach ul. Fińska

- Projekt budowlany oraz wykonawczy wewnętrznej instalacji gazu dla budowy drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach przy ul. Hutniczej ;

- Projekt budowlano-wykonawczy stacji redukcyjno-pomiarowej gazu IIº o przepustowości 480Nm3/h dla budowy drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach przy ul. Hutniczej 8,

- Projekt budowlany oraz wykonawczy wewnętrznych instalacji wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, gazu, technologii kotłowni z wykorzystaniem gazowych pomp ciepła oraz zewnętrznych instalacji wod-kan dla przebudowy budynku biurowego w Zabrzu przy ul. Pyskowickiej.

- Projekt budowlany oraz wykonawczy wewnętrznych instalacji wod-kan, c.o., gaz wraz z przyłączami dla zespołu pawilonów handlowo-usługowych”Czerwona Torebka” w Rudzie Śląskiej przy ul. Wilka

- Projekt techniczny kotłowni parowej, zasilającej urządzenia dla produkcji tektury-opakowaniowej Zebrzydowice.

- Projekt budowlany wewnętrznych instalacji wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej dla budynku warsztatu usytuowanego w Mysłowicach ul. Fabryczna.

- Projekt budowlano-wykonawczy wewnętrznych instalacji wod-kan, c.o., gazu GZ-50, gazu CNG, olejowej, technologii kotłowni o mocy 4,32MW  oraz zewnętrznych instalacji wod-kan, ciepłociągu dla KWK „Borynia-Zofiówka Ruch „Borynia” Szyb V; Jastrzębie Zdrój ul. 3-go Maja.

- Projekt budowlano-wykonawczy stacji redukcyjno-pomiarowej gazu II° o przepustowości 430Nm3/h dla KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Borynia” Szyb V; Jastrzębie Zdrój ul. 3-go Maja.

- Projekt budowlano-wykonawczy stacji redukcyjnej gazu CNG o przepustowości 740Nm3/h dla KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Borynia” Szyb V; Jastrzębie Zdrój ul. 3-go Maja.

- Projekt budowlany wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji dla pomieszczeń biurowych Silesia Office Center  w Chorzowie ul. Katowicka.