Ochrona środowiska

 1. energia odnawialna
 2. ochrona wód i gruntu
 3. ochrona atmosfery

energia odnawialna
 • PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH ORAZ INSTALACJĄ CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ ŹRÓDŁEM CIEPŁA OPARTYM NA POMPIE CIEPŁA GRUNTOWEJ PROJEKT DLA BUDYNKU ZGROMADZENIA MAŁYCH SIÓSTR NIEPOKALANEGO SERCA MARYI W NOWYM MIESCIE.
 • PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY KOTŁOWNI 700 KW OPALANEJ BIOMASĄ (ZRĘBKI) WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ I SIECIĄ CIEPLNĄ W PAJĘCZNIE;
 • PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY KOTŁOWNI 600 KW OPALANEJ BIOMASĄ (ZRĘBKI) WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NFZ W PAJĘCZNIE;

ochrona wód i gruntu
 • PROJEKT BUDOWLANY PRZEPIĘCIA WODOCIĄGU I STUDNI ZASTĘPCZEJ NR 1 BIS NA UJĘCIU WÓD PODZIEMNYCH Z UTWORU CZWARTORZĘDOWYCH W JAROSZKACH.
 • PROJEKT BUDOWLANY PRZEPIĘCIA WODOCIĄGU I STUDNI ZASTĘPCZEJ NR 1 BIS NA UJĘCIU WÓD PODZIEMNYCH Z UTWORU CZWARTORZĘDOWYCH W PRZECŁAWIU.
 • PROJEKT BUDOWLANY PRZEPIĘCIA WODOCIĄGU I STUDNI ZASTĘPCZEJ NR 1 BIS NA UJĘCIU WÓD PODZIEMNYCH Z UTWORU CZWARTORZĘDOWYCH W DĄBRÓWCE DUŻEJ.
 • PROJEKT BUDOWLANY ZABUDOWY SEPARATORA SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH NA KOLEKTORZE DESZCZOWYM DLA FIRMY POLONTEX W CZĘSTOCHOWIE.
 • PROJEKT BUDOWLANY SIECI GAZOWEJ ŚREDNIOPRĘŻNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZEM I OPERTATEM WODNOPRAWNYM PRZEJŚCIA GAZOCIĄGU POD CIEKIEM WODNYM DLA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO NESTLE W RZENISZOWIE;
 • PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI HYDRANTOWEJ ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z SIECIAMI ZEWNĘTRZNYMI I OPERATEM WODNO-PRAWNYM DLA HALI MAGAZYNOWEJ W SZARLEJCE.

ochrona atmosfery
 • PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI TECHNOLOGICZNEJ DLA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO TEDRIVE W PRASZCE;