Budownictwo wielomieszkaniowe

 1. os. mieszkaniowe jednorodzinne
 2. os. mieszkaniowe wielorodzinne

os. mieszkaniowe jednorodzinne
 • PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN, C.O., GAZU DLA BUDYNKÓW W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ PRZY ULICY BRATA ALBERTA W MYKANOWIE WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI;
 • PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD-KAN, C.O. I GAZU DLA BUDYNKÓW SZEREGOWYCH PRZY ULICY MAZOWIECKIEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI WOD-KAN I SIECI GAZOWEJ ŚREDNIOPRĘŻNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI.
 • PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN, C.O., GAZU DLA BUDYNKÓW W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ PRZY ULICY ANDERSA W CZĘSTOCHOWIE WRAZ Z PRZEKŁADKA KANAŁU DESZCZOWEGO;
 • PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN, C.O., GAZU DLA BUDYNKÓW W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ PRZY ULICY POLESKIEJ W CZĘSTOCHOWIE;

os. mieszkaniowe wielorodzinne
 • PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY WODY ZIMNEJ, C.W.U., WRAZ Z CYRKULACJĄ ORAZ KANALIZACJĄ SANITARNĄ , INSTALACJĄ GAZU I CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ODWODNIENIA DACHU WRAZ Z SIECIAMI I INSTALACJAMI ZEWNĘTRZNYMI DLA OSIEDLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH W CZĘSTOCHOWIE PRZY ULICY BIALSKIEJ.
 • PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY WODY ZIMNEJ, C.W.U., WRAZ Z CYRKULACJĄ ORAZ KANALIZACJĄ SANITARNĄ , INSTALACJĄ GAZU I CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ODWODNIENIA DACHU WRAZ Z SIECIAMI I INSTALACJAMI ZEWNĘTRZNYMI DLA OSIEDLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH W CZĘSTOCHOWIE PRZY ULICY WRĘCZYCKIEJ.
 • PROJEKT WYKONAWCZY WODY ZIMNEJ, C.W.U., WRAZ Z CYRKULACJĄ ORAZ KANALIZACJĄ SANITARNĄ , INSTALACJĄ GAZU I CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WRAZ Z ODDYMIANIEM GARAŻU DLA OSIEDLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH W RASZYNIE.
 • PROJEKT BUDOWLANY WODY ZIMNEJ, C.W.U., WRAZ Z CYRKULACJĄ ORAZ KANALIZACJĄ SANITARNĄ , INSTALACJĄ GAZU I CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WRAZ Z PRZYŁĄCZMIA DLA OSIEDLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH W CZĘSTOCHOWIE PRZY ULICY RYBACKIEJ.
 • PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY WODY ZIMNEJ, C.W.U., WRAZ Z CYRKULACJĄ ORAZ KANALIZACJĄ SANITARNĄ , INSTALACJĄ GAZU I CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WRAZ Z ODDYMIANIEM GARAŻU DLA BUDYNKU WIELORODZINNEGO W WARSZAWIE ULICA CZESKA.
 • PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN, C.O., GAZU ORAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ GARAŻU DLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH ZLOKALIZOWANYCH PRZY ULICY ŁÓDZKIEJ I WYSOCKIEGO W CZĘSTOCHOWIE.
 • PRZYŁĄCZY WDOY, KANALIZACJI ORAZ GAZU DO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ULICY MAZOWIECKIEJ 111/113 W CZĘSTOCHOWIE
 • PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN, C.O., GAZU ORAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ GARAŻU DLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH ZLOKALIZOWANYCH PRZY ULICY BIALSKIEJ 140 W CZĘSTOCHOWIE.
 • PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN, C.O., GAZU ORAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ GARAŻU DLA BUDYNKU WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANYCH PRZY ULICY BIALSKIEJ 158 W CZĘSTOCHOWIE.
 • MODERNIZACJA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O. W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W CZĘSTOCHOWIE UL. RACŁAWICKA 38;
 • WYKONANIE AKTUALIZACJI POSIADANEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH BĘDĄCYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PÓŁNOC”.