2004

- Wykonanie aktualizacji posiadanej dokumentacji technicznej dla budynków mieszkalnych będących w zasobach spółdzielni mieszkaniowej „Północ”

- Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy wodociągu wraz z przyłączami  w ulicy malowniczej w Częstochowie;

- Przyłączy wody, kanalizacji oraz gazu do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Mazowieckiej 111/113 w Częstochowie;

- Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Częstochowie ul. Racławicka 38;

- Projekt budowlano-wykonawczy wodociągów wraz z przyłączami w miejscowości Słowik ul. Podlaska Gmina Poczesna;